Lễ ký kết hợp tác giữa 2 khoa Hóa học trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN

Lễ ký kết hợp tác giữa 2 khoa Hóa học trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN

Sáng ngày 17/5/2022, GS. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã đến thăm và làm việc cấp Ban giám hiệu với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN. Đại diện phía đơn vị bạn tại Hà Nội, GS. TS. Lê Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN đã tiếp đón nồng hậu và cùng thảo luận những nội dung tiềm năng trong hợp tác giữa 02 đơn vị, đồng thời chia sẻ những kỳ vọng cho những mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong thời gian sớm nhất.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc cũng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa 02 Khoa Hóa học của 02 cơ sở đào tạo giai đoạn 2022 – 2027. Bản thỏa thuận hợp tác này mở ra một bước hợp tác mang tính bền chặt và lâu dài giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hai miền Nam-Bắc, khẳng định tinh thần hữu nghị và đồng hành cùng nhau trong quá trình phát triển các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Nội dung bản hợp tác giữa 02 khoa Hóa bao gồm 03 trụ cột hợp tác:

Hợp tác về đào tạo

  - Công nhận tín chỉ học tập bậc đại học/sau đại học cho các ngành đào tạo Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Hóa Dược;

  - Tăng cường biên soạn chung giáo trình, tài liệu khoa học phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học;

  - Được sử dụng chung cơ sở vật chất trên cơ sở tuân thủ các qui định nội bộ của đơn vị và đối tác;

  - Được dự thính và mời giảng các giờ giảng, thí nghiệm, thực hành và thực tập trên cơ sở nhu cầu của đơn vị đối tác;

  - Cùng xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, phục vụ cồng đồng, nhằm nâng cao uy tín của đơn vị và đối tác;

  - Phối hợp tổ chức các Hội nghị đào tạo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo.

Hợp tác về nghiên cứu

  - Hàng năm phối hợp xây dựng và thực hiện chung các đề tài khoa học dựa trên các thế mạnh nghiên cứu, điều kiện cơ sở vật chất của hai bên;

  - Cùng chia sẻ, phối hợp nguồn lực để hình thành các nhóm nghiên cứu chung của hai đơn vị.

Hợp tác về quản trị

  - Chia sẻ kinh nghiệm quản lý;

  - Phối hợp tổ chức các hoạt động chung giữa hai đơn vị.

PGS. TS. Nguyễn Trung Nhân, Trưởng khoa Hóa học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và PGS. TS.  Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng khoa Hóa học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN ký kết hợp tác thỏa thuận

GS. TS. Nguyễn Thị Thanh MaiGS.TS. Lê Thanh Sơn tặng quà hữu nghị