Thông báo v/v Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2018-2019

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2018-2019

  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019: Sinh viên có thể xem kết quả dự kiến theo một trong hai cách sau
  1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 14/3/2019 – 01/4/2019
  2. Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và xem các hoạt động đã được cộng điểm trên Shub để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

    Thông tin chi tiết xem tại website trường tại đây.

                                                                                                            - Nguồn: www.hcmus.edu.vn -