Thông báo bổ sung v/v hoạt động hè 2018 các lớp ngành CNKT HH và lớp CNTN ngành Hoá học

Khoa Hoá học                                                                     Tp.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO BỔ SUNG

Về hoạt động hè 2018 dành cho các lớp ngành CNKT HH và lớp CNTN ngành Hoá học

 

   Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học và sinh viên lớp 16HOH-CNTN chú ý:

* Đối với ngành CNKT HH:

- Các trường hợp SV đăng ký tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2018 do Đoàn-Hội SV trường tổ chức, tất cả phải tham gia và tuân theo qui trình, kế hoạch của chiến dịch theo thông báo của chiến dịch.

- Trường hợp SV nào sau phỏng vấn, không đậu tham gia Mùa hè xanh thì sẽ được bổ sung vào đội hình hoạt động hè do khoa tổ chức.

* Đối với SV lớp 16HOH-CNTN:

- Trừ các trường hợp SV đăng ký tham gia chương trình hè do tổ chức khác ngoài trường, tất cả sv còn lại của lớp đăng ký mặt trận Ong nghiên cứu - đội hình chuyên Hoá, chiến dịch Mùa hè xanh 2018 do Đoàn - Hội SV trường tổ chức.

- SV phải tham gia và tuân thủ các qui trình theo kế hoạch của chiến dịch Mùa hè xanh.

Trường hợp, SV không đậu tham gia mặt trận Ong nghiên cứu, SV sẽ được bổ sung vào đội hình Sinh viên tập sự do Khoa Hoá tổ chức.

Mọi thắc mắc, SV liên hệ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.