Thông báo danh sách sinh viên đã thực hiện tự đánh giá mục 5. ĐRL Học kỳ 2, năm học 2019-2020

      Khoa Hóa học                                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ MỤC 5.

ĐIỂM RÈN LUYỆN, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020

... Đọc thêm: Thông báo danh sách sinh viên đã thực hiện tự...

Thông báo v/v triển khai đánh giá điểm rèn luyện mục 5., học kỳ 2, năm học 2019-2020

        Khoa Hoá học                                                                                 Tp. HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO 

V/v triển khai đánh giá ĐRL Mục 5 "Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp

... Đọc thêm: Thông báo v/v triển khai đánh giá điểm rèn...

Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động kỹ năng hè đối với hệ Cử nhân Tài năng, năm học 2019-2020

      Khoa Hóa học                                                                               Tp. HCM, ngày 09 tháng 7 năm 2020

           THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG HÈ, NĂM HỌC 2019-2020

... Đọc thêm: Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động kỹ năng hè...

Danh sách sinh viên thực hiện tự đánh giá ĐRL mục 5., học kỳ 1, năm học 2019-2020

 Khoa Hóa học                                                             Tp. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN MỤC 5.

... Đọc thêm: Danh sách sinh viên thực hiện tự đánh giá ĐRL...

Thông báo v/v triển khai đánh giá điểm rèn luyện mục 5., học kỳ 1, năm học 2019-2020

    Khoa Hoá học                                                                              Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO 

V/v triển khai đánh giá ĐRL Mục 5 "Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp

... Đọc thêm: Thông báo v/v triển khai đánh giá điểm rèn...

Thông báo kế hoạch hoạt động hè năm 2019 cho sinh viên hệ Cử nhân Tài năng, ngành Hóa học

   Khoa Hoá học                                                                                Tp. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019 NGÀNH HOÁ HỌC

HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG

... Đọc thêm: Thông báo kế hoạch hoạt động hè năm 2019 cho...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5284480
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
31
17630
89849
5284480