Tuyển dụng: TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM COSHET

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM COSHET

286/8A TÔ HIẾN THÀNH , phường 15, Quận 10, TpHCM

ĐIỆN THOẠI 08-38680842 – WEBSITE : www.coshet.vn

 

A. TUYỂN NHÂN VIÊN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

B.  NHẬN SINH VIÊN  THỰC TẬP CÁC NGÀNH  (có chi phí hỗ trợ)

  1.  HÓA TRÊN CÁC THIẾT BỊ (GC, AAS, UV-VIS ) – có nhiều đề tài liên quan đến môi trường.
  2. Môi trường : phân tích các chỉ tiêu môi trường, viết các báo cáo về môi trường, thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

Liên hệ và nộp đơn theo địa chỉ : TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM COSHET

286/8A TÔ HIẾN THÀNH , phường 15, Quận 10, TpHCM – ĐT : 0838680842 - 0838654724

Hot-line : PGĐ ThS Nguyên Bình                                0915758253

                GĐ CN PhẠm Thị Loan                              0908260674

                PGĐ Kinh Doanh .Duy                               0938742516