Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

      Khoa Hóa học chuyển thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC:

+ Vị trí: Nhân viên nghiên cứu tiêu chuẩn

+ Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa thực phẩm và Hóa dược