Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Tường Ngọc tuyển nhân viên Sales

Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Tường Ngọc tuyển nhân viên Sales

Sales Executive/ Sales Senior - Nguyên liệu hóa chất ngành Cosmetic/Personal care/Home care

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN:

--------------------------

Hạn nộp: 30/06/2021

Nộp hồ sơ cho: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc nộp đơn ứng tuyển tại: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/sales-executive-sales-senior-nguyen-lieu-hoa-chat-nganh-cosmetic-personal-care-home-care.35B68CEB.html?fbclid=IwAR0m9NPpwO8WpUdPTc-CHjMtSbu6NNgzJ-B6Amij8RfAHGaX1VZ-YxwLH_g