Thông tin tuyển dụng_TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm HCM

                         THÔNG BÁO

                  V/v tuyển dụng Kiểm nghiệm viên

Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm tp. HCM có nhu cầu tuyển dụng nhân viên vào vị trí sau:

+ Vị trí: kiểm nghiệm viên

+ Số lượng: 3 nhân viên

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/10/2015

Điều kiện, hồ sơ dự tuyển và các thông tin chi tiết khác vui lòng xem chi tiết tại đây