Thông báo tuyển dụng: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

Vị trí tuyển dụng: nhân viên phòng thí nghiệm.

Mô tả công việc: phân tích mẫu các thành phần môi trường nước, đất, trầm tích, chất thải, không khí, khí thải.

Yêu cầu:

- Trình độ: đại học trở lên

- Chuyên ngành: Hóa phân tích, kỹ thuật hóa học

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu

- Vi tính: văn phòng

Quyền lợi được hưởng:

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, chế độ độc hại theo qui định nhà nước…

Thử việc 2 tháng mỗi tháng 5 triệu, sau 2 tháng thử việc sẽ tăng lên 10 triệu.

Ưu tiên: Nam