Thông tin tuyển dụng từ công ty TNHH Valona

CÔNG TY TNHH VALONA

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng:

+ 01 Nhân viên Sales Admin

+ 01 Chuyên viên chất lượng

2. Yêu cầu hồ sơ

Xem chi tiết theo thông tin đính kèm tại đây.

3. Cách thức ứng tuyển

- Ứng viên quan tâm gởi CV và hồ sơ về địa chỉ email:

                                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Anh Đoàn Thái Sơn)