Thông báo tuyển dụng khoa Hóa năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

KHoa Hóa học tuyển dụng 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Vị trí trợ lý sinh viên

- Số lượng: 01

- Nơi làm việc: Văn phòng khoa Hóa học, trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, F.4, Q.5

2. Vị trí nghiên cứu viên

- Số lượng: 02

- Nơi làm việc: PTN Hóa đại cương, trường ĐH KHTN, Linh Trung, Thủ Đức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Trợ lý sinh viên

- Phụ trách và tham gia các hoạt động của sinh viên

- Lê kế hoạch và tổ chức các chuyên đề, kỹ năng cần thiết cho sinh viên

- Phụ trách công tác đối ngoại của khoa và thực tập, thực tế của sinh viên

- Phụ trách công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị

2. Nghiên cứu viên

- Quản lý PTN (lập kế hoạch vật tư, bảo trì thiết bị)

- Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ cho các buổi học thực hành

- Hỗ trợ Giảng viên thực hành để thực hiện nội quy PTN

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thông báo tuyển dụng