Thông tin tuyển dụng từ Công ty Dow Chemical Việt Nam và Công ty cổ phần WakaMono

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2019

1/ Công ty Dow Chemical Việt Nam

Xem thông tin tuyển dụng chi tiết theo link tại đây.

Email liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ms. Bích – Phòng nhân sự)

2/ Công ty CP Wakamono

Xem thông tin tuyển dụng chi tiết tại đây.