Thông báo danh sách sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa teambuilding của các lớp ngành CNKT Hóa học, năm học 2019 - 2020

  Khoa Hóa học                                                                                      Tp. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM 2019

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học

 Chương trình ngoại khóa học tập kỹ năng teambuilding dành cho sinh viên ngành CNKT HH được tổ chức vào ngày 02 và 03 tháng 11 năm 2019

  Kế hoạch chi tiết và thông tin tham gia, sinh viên xem lại link thông báo trước trên website của khoa.

 Dưới đây là danh sách đăng ký tham gia theo các lớp, SV theo dõi tại các link đính kèm:

+ Lớp 16CKH-1

+ Lớp 17CKH-1

+ Lớp 17CKH-2

+ Lớp 17CKH-3

+ Lớp 18CKH-1

+ Lớp 18CKH-2

+ Lớp 18CKH-3

 Sinh viên đóng lệ phí tham gia cho Lớp trưởng mỗi lớp, tổng hợp và nộp về văn phòng khoa (gặp cô Như)

 Gia hạn thời gian đóng lệ phí: trước 16h00, ngày 24/10/2019 (thứ Năm)

* Lưu ý: SV nào ăn chay trong 2 ngày diễn ra chương trình, đề nghị liên hệ với cô Thảo Ly để đăng ký gấp.

 Sinh viên không đăng ký tham gia hoạt động, yêu cầu gởi đơn xin phép trước 16h00, ngày 25/10/2019 (thứ Sáu), nộp tại phòng I.59B. Ban điều hành dự án chương trình CNKT HH sẽ quyết định đối với các trường hợp xin vắng hoạt động.

 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc thầy Trường Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)