Thông báo lịch tập huấn kỹ năng dành cho sinh viên Khoa Hóa học, khóa 2019

THÔNG BÁO

V/v lịch tập huấn kỹ năng dành cho sinh viên Khoa Hóa học, khóa 2019

(Lịch sinh hoạt riêng của khoa Hóa học, sinh viên bắt buộc tham gia)

+ Lưu ý: Ngoài lịch sinh hoạt và tập huấn theo lịch của trường, đây là lịch tập huấn thêm của khoa dành cho sinh viên K2019.

* Chia nhóm sinh viên:

19DK07: 19140004 – 19140379

19DK08: 19140380 – 19140560

19DK09: 19140561 – HẾT

19DK19: ngành Hóa học Việt – Pháp

19DK21: ngành CNKT Hóa học

* Lịch học chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.