Thông báo danh sách tham quan trực tuyến nhà máy Yakult Việt Nam đợt tháng 5/2022

            Khoa Hóa học                                                                            Tp.HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2022

DANH SÁCH THAM QUAN TRỰC TUYẾN NHÀ MÁY YAKULT VIỆT NAM

Ngày 4 và 6 tháng 5 năm 2022

      Sau khi tổng hợp đăng ký tham quan, dựa trên lựa chọn và số lượng tham gia mỗi đợt trong tháng 5/2022, BTC tổ chức 3 đợt như sau:

+ Đợt 1: 09h00-10h00, ngày 04/5/2022 (Thứ Tư) 

  Xem danh sách chi tiết theo link đính kèm [DS đợt 1]

+ Đợt 2: 15h30 - 16h30, ngày 04/5/2022 (Thứ Tư)

 Xem danh sách chi tiết theo link đính kèm [DS đợt 2]

+ Đợt 3: 15h30 - 16h30, ngày 06/5/2022 (Thứ Sáu)

Xem danh sách chi tiết theo link đính kèm [DS đợt 3]

- Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom

   Thông tin phòng zoom đã gửi qua email SV, đề nghị SV kiểm tra và thực hiện theo hướng dẫn trong email.

   Mọi thắc mắc liên quan, SV gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., với tiêu đề email "MSSV-Thamquannhamay"