Thông báo v/v triển khai hỗ trợ giảm cước Data 4G cho học sinh, sinh viên ĐHQG-HCM

    Khoa Hóa học chuyển tiếp đến sinh viên thông tin từ công văn của ĐHQG-HCM v/v triển khai hỗ trợ giảm cước Data 4G cho học sinh, sinh viên ĐHQG-HCM như sau:

Sinh viên theo dõi công văn chi tiết theo link tại đây