Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2022 - Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), Hàn Quốc

  Khoa Hóa học chuyển thông tin từ phòng Quan hệ Đối ngoại về Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), Hàn Quốc.
  Cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 02/3 – 21/6/2022.
2. Số lượng: tối đa 03 suất.
3. Hỗ trợ từ chương trình:
-  Học phí toàn phần;
-  Các khóa học đa dạng;
-  Các khóa học tiếng Hàn cấp tốc;
-  Các hoạt động giao lưu văn hóa;
-  Chương trình Buddy Program;
-  Cơ hội nhận học bổng Foreign Language Peer Tutoring Scholarship.

Thông tin chi tiết: http://international.hufs.ac.kr/ 
4. Yêu cầu:
-  Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 01 học kì;
- Điểm GPA đạt ít nhất 2.5/4;
-  Trình độ ngoại ngữ:
Đối với các khóa học bằng tiếng Anh: sinh viên đạt 01 trong các điều kiện sau: Chứng chỉ IELTS ≥ 6.0; Chứng chỉ TOEFL/TOEFL ITP ≥ 550; Chứng chỉ TOEIC ≥ 750; Thư xác nhận đảm bảo trình độ tiếng Anh từ Giáo sư tại trường đại học.
+ Đối với các khóa học bằng tiếng Hàn: sinh viên đạt 01 trong các điều kiện sau: Chứng chỉ TOPIK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ KLAT 150+ (B2); 15 giờ học (từ 4 đến 5 lớp)  các khóa học tiếng Hàn trình độ đại học (Ví dụ: Tiếng Hàn 101, 102, 201, 202, 301); Chương trình cấp 4 tiếng Hàn chuyên sâu của HUFS.
5. Hồ sơ đăng ký:
-  01 bài luận giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn);
- 01 bảng điểm (bản gốc tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
- 01 giấy xác nhận sinh viên của nhà trường (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
- 01 bản sao chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;
- 01 bản photo trang thông tin cá nhân của hộ chiếu;
- 01 đơn đăng ký ở ký túc xá (nếu sinh viên muốn ở  túc xá);
- 01 giấy khám sức khỏe có xác nhận của bác sĩ (chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá);
-  01 ảnh 3x4cm nền trắng.
6. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16:00 ngày 15/10/2021
7. Quy trình nộp hồ sơ:
  Nộp bản giấy tại Phòng Quan hệ Đối ngoại, F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5; đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Xem mẫu form và thông tin theo link tại đây.