Thông báo v/v phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022

   Khoa Hóa học                                                                              Tp. HCM, ngày 24 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/V PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

    Với mong muốn hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời sinh viên trong quá trình học tập cùng các hoạt động sinh hoạt khác trong thời gian học đại học được thuận lợi nhất, Ban chủ nhiệm khoa Hoá học phân công Thầy Cô phụ trách công tác chủ nhiệm các lớp trong năm học 2021-2022 như sau:

* Đối với khóa 2019:

 

* Đối với khóa 2020:

 

* Đối với khóa 2021:

   Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm từng lớp theo địa chỉ email phía trên hoặc gửi email về hộp thư chung của khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: sinh viên phải dùng email sinh viên để liên hệ với Thầy Cô.

Bên cạnh đó, sinh viên có thể liên hệ qua bộ phận hỗ trợ của khoa:

+ Giáo vụ khoa:

       Cô Nguyễn Thị Tình – Giáo vụ ngành Hoá học (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);

       Thầy Nguyễn Trường Hải – Giáo vụ ngành CNKT Hoá học (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Trợ lý sinh viên: 

      Cô Nguyễn Thị Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);

      Thầy Vũ Tấn Phát (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);

      Thầy Phạm Hoàng Quân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

* Thông báo v/v phân công GVCN năm học 2021-2022