Thông báo danh sách tham gia tham quan trực tuyến nhà máy Yakult Việt Nam, đợt 2

    Khoa Hóa học                                                                          Tp. HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THAM QUAN NHÀ MÁY YAKULT VIỆT NAM, ĐỢT 2

* Thời gian: 08h40, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (Thứ Sáu)

* Hình thức tham quan: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

 (Thông tin phòng Zoom tham quan sẽ gửi qua email sinh viên)

* Sinh viên theo dõi danh sách tham gia theo link đính kèm tại đây

  Sinh viên kiểm tra email SV để nhận thông tin phòng Zoom buổi tham quan và thực hiện các hướng dẫn, quy định của BTC tham quan.

  Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với tiêu đề email "<MSSV> - Thamquannhamay"