Thông báo tổ chức tham quan trực tuyến nhà máy Yakult Việt Nam, năm 2021, đợt 2

        Khoa Hóa học                                                                                Tp. HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC THAM QUAN NHÀ MÁY YAKULT VIỆT NAM, ĐỢT 2

    Để tạo thêm điều kiện cho sinh viên chưa kịp tham gia tham quan nhà máy đợt 1, nay Khoa Hóa học sắp xếp cùng nhà máy Yakult Việt Nam tổ chức tham quan trực tuyến đợt 2, cụ thể như sau:

+ Thời gian: 08h40 - 09h30, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (Thứ Sáu)

+ Số lượng: 40-90 SV

+ Không tốn lệ phí

+ Sinh viên đăng ký tham gia theo LINK TẠI ĐÂY

+ Hạn chót đăng ký: 23h59, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (Thứ Tư)

* Lưu ý:

- SV phải đăng ký bằng email sinh viên.

- Trường hợp đã đăng ký nhưng không tham gia được, SV phải gửi email phản hồi không tham gia về BTC kèm lý do chính đáng trước ngày đăng ký tham quan 3 ngày.
- SV vắng không phép hoặc xin phép trễ sẽ bị cảnh cáo và không xét ưu tiên tham gia các đợt tham quan tiếp theo trong năm học 2021-2022.
- SV tham gia và hoàn thành đợt tham quan nhà máy sẽ ghi nhận ĐRL tại mục 3.5 theo quy chế ĐRL năm 2020.
  Mọi thắc mắc SV gửi email về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

  Với tiêu đề email "MSSV-Thamquannhamay"