Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2022 của trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa (NTHU), Đài Loan

   Khoa Hóa học chuyển thông báo từ Phòng Quan hệ Đối ngoại về Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2022 của trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa (NTHU), Đài Loan:
 

  Tham khảo thông tin của chương trình theo Link tại đây.