Thông báo Chương trình trao đổi học kỳ mùa xuân 2022 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)

   Khoa Hóa học thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại về Chương trình trao đổi học kỳ mùa xuân 2022 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) như sau:
 
1. Thời gian: Từ 21/2 - 10/6/2022
2. Số lượng sinh viên: 02
3. Yêu cầu:
- GPA: Từ B trở lên (3.0/4.0)
- Trình độ tiếng Anh: Từ TOEFL iBT 79, hoặc IELTS (Ac) 6.0 trở lên, hoặc có thư đảm bảo trình độ tiếng Anh từ giảng viên;
POSTECH chỉ nhận 01 sinh viên cho ngành Computer Science and Engineering
4. Hỗ trợ từ chương trình:
Sinh viên được trường đề cử sẽ được miễn học phí. Sinh viên tự chi trả các chi phí sinh hoạt còn lại.
5. Hồ sơ:
- Bảng điểm tiếng Anh;
- Chứng chỉ ngoại ngữ;
- Thư giới thiệu;

- Bản copy passport

*Với sinh viên theo học chương trình nghiên cứu: Thư chấp nhận từ giáo sư của POSTECH
6. Thời hạn đăng ký: Trước 16:00 ngày 25/9/2021
7. Quy trình nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Tham khảo thông tin chương trình theo link tại đây