Thông báo danh sách tham quan trực tuyến nhà máy Yakult Việt Nam, năm 2021

    Khoa Hóa học                                                                         Tp. HCM, ngày 02 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH THAM QUAN TRỰC TUYẾN NHÀ MÁY YAKULT VIỆT NAM

VÀ MỞ LINK ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

    Sau khi tổng hợp kết quả đăng ký tham quan trực tuyến nhà máy Yakult Việt Nam, BTC thông báo 5 buổi tham quan đủ số lượng đăng ký để được tổ chức như bên dưới, sinh viên xem danh sách theo link đính kèm tương ứng các buổi.

1. Thứ Ba, ngày 07 tháng 9 năm 2021, ca 1: 08h40 - 09h30 [Danh sách 1 - đã cập nhật]

2. Thứ Ba, ngày 07 tháng 9 năm 2021, ca 2: 09h40 - 10h30 [Danh sách 2 - đã cập nhật]

3. Thứ Ba, ngày 07 tháng 9 năm 2021, ca 5: 14h10 - 15h00 [Danh sách 3 - đã cập nhật]

4. Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021, ca 5: 14h10 - 15h00 [Danh sách 4 - đã cập nhật]

5. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, ca 1: 08h40 - 09h30 [Danh sách 5 - đã cập nhật]

(Do số lượng tham gia mỗi buổi tối đa là 90 SV nên sẽ có một số sinh viên đã đăng ký tham quan bổ sung nhưng không có tên trong danh sách tham gia, sinh viên theo dõi các đợt tham quan nhà máy khác trong thời gian tới để đăng ký tham gia)

   Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho những SV đã đăng ký tham quan nhưng buổi tham quan không đủ số lượng tổ chức hoặc SV chưa kịp đăng ký, BTC mở link đăng ký tham quan bổ sung theo LINK TẠI ĐÂY.

- Hạn chót đăng ký bổ sung: hết ngày 03/9/2021 (Thứ Sáu)

- Lịch tham quan là các buổi như phía trên

   BTC sẽ gửi thông tin nền tảng Zoom Webinar của buổi tham quan qua email sinh viên, SV lưu ý để tham gia đúng giờ.

   SV phải tuân thủ theo các quy định tham quan trực tuyến của nhà máy Yakult Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra buổi tham quan.

   Mọi thắc mắc liên quan, SV gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., với tiêu đề email "<MSSV>-Thamquannhamay"