Thông báo ngày hội thông tin du học Ý "Study in Italy"

    Khoa Hóa học chuyển thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại theo thông báo của ĐHQG-HCM về Ngày hội thông tin du học Ý "Study in Italy" của Đại sứ quán Italy.

Thông tin cơ bản như sau:
+ Thời gian: Ngày 06, 07, 08 tháng 11 năm 2020
+ Hình thức: Song song hai hình thức:
 - Trực tiếp tại Ngôi nhà Ý - số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
 - Trực tuyến trên cổng thông tin Studyinitalyfairs.uni-italia.it
+ Đối tượng: Sinh viên, nghiên cứu sinh
   Đối tượng quan tâm có thể tham gia theo hai hình thức trên theo thời gian thông báo.
  Tham gia “Study in Italy” 2020 có 20 trường Đại học uy tín như ĐH Bologna, ĐH Milan, ĐH Venice, ĐH Brescia, ĐH Padova, ĐH Bocconi, ĐH Unimore, ĐH Trento, ĐH Pisa, ĐH UCSC, ĐH ILUM, ĐH Lumsa, ĐH Iuav, Học viện Naba,….
 
Thư mời