Thông báo v/v phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021

      Khoa Hóa học                                                                    Tp. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v phân công giáo viên chủ nhiệm, năm học 2020-2021

    Với mong muốn hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời sinh viên trong quá trình học tập cùng các hoạt động sinh hoạt khác được thuận lợi nhất, Ban chủ nhiệm khoa Hoá học phân công Thầy Cô phụ trách công tác chủ nhiệm các lớp trong năm học 2020-2021 như sau:

* Đối với khóa 2017:

* Đối với khóa 2018:

* Đối với khóa 2019:

* Đối với khóa 2020:

Mọi thắc mắc, ngoài bộ phận giáo vụ khoa là cô Nguyễn Thị Tình – Giáo vụ ngành Hoá học (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và thầy Nguyễn Trường Hải – Giáo vụ ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), sinh viên có thể liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm theo từng lớp hoặc gửi email về hộp thư chung của khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Lưu ý: sinh viên phải dùng email sinh viên để liên hệ với Thầy Cô.

    Thông báo chi tiết xem tại đây