Thông báo tuyển chọn assistant môn học Giới thiệu ngành, khoa Hóa học, học kỳ 1, năm học 2020-2021

       Khoa Hóa học                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỖ TRỢ MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

(Vai trò assistant hỗ trợ nhóm thực hiện đề tài môn học)

   Học kỳ 1, năm học 2020-2021, Khoa Hóa học tiếp tục triển khai môn học Giới thiệu ngành (GTN) cho sinh viên năm 1 (K2020), môn học cần sự tham gia hỗ trợ của sinh viên với vai trò assistant các nhóm thực hiện đề tài.
   Nay BTC môn học cần tuyển các bạn sinh viên năng động, có khả năng, có tinh thần trách nhiệm cao và yêu thích công việc phụ trách hỗ trợ các em sinh viên K2020, thực hiện đề tài cho môn Giới thiệu ngành.
** Điều kiện tham gia:
- Là sinh viên khóa 2018 và khóa 2019 đang theo học khoa Hóa học
- Đã tham gia thực hiện đề tài môn GTN
- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết
- Ưu tiên các sinh viên đã từng phụ trách vai trò nhóm trưởng, assistant
*** Quyền lợi với sinh viên:
- Sinh viên khi được chọn sẽ được tập huấn thêm về kỹ năng, phương pháp trong việc hỗ trợ nhóm với vai trò assistant
- Học hỏi, giao lưu, rèn luyện bản thân và các kỹ năng mềm khác
- Nhận hỗ trợ hiện kim từ BTC môn học
- Được cộng điểm vào mục 1. ĐRL trong học kỳ 1, năm học 2020-2021

**  Link đăng ký tại đây

** Hạn chót đăng ký tuyển chọn: 23h00, ngày 17/10/2020 (thứ Bảy)

      (Tuyển đăng ký bổ sung đến hết 23h00, ngày 22/10/2020)
    
Lưu ý: sử dụng email sinh viên để đăng ký và liên hệ

  Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cô Thảo Ly)