Thông báo hủy buổi sự kiện của công ty DKSH Việt Nam

    Khoa Hóa học                                                                            Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

HỦY BUỔI SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

   BTC sự kiện ngày 21/10/2019 trân trọng thông báo đến quý Thầy, Cô và sinh viên về việc hủy buổi sự kiện của công ty DKSH Việt Nam.

    Vì một số lý do khách quan, báo cáo viên từ công ty DKSH không đến được buổi sự kiện như đã thông tin trước đây.

    Link thông báo trước về sự kiện.