Thông báo v/v tham quan nhà máy dành cho lớp 18HOH-CNTN, HK1/2019-2020

   Khoa Hóa học                                                                             Tp. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v THAM QUAN NHÀ MÁY ROHM AND HASS VIỆT NAM

(Dành cho lớp Cử nhân tài năng khóa 2018)

    Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM với sự hỗ trợ của Hội Hóa học Việt Nam thực hiện đợt tham quan nhà máy trong chương trình hoạt động của Hội "Ngành Hóa học các trường Đại học Việt Nam hướng về sự nghiệp phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất (CNHC)" cùng sự tài trợ của công ty Dow Chemical.

   Đợt tham quan quý 4/2019 sẽ dành cho sinh viên lớp 18HOH-CNTN của khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

+ Thời gian: Buổi sáng, ngày 29/10/2019 (thứ Ba)

+ Địa điểm tham quan: nhà máy Rohm and Hass Việt Nam

    (Đường số 5, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

+ Số lượng: 27 SV (vì điều kiện tham quan của nhà máy nên giới hạn số lượng SV)

+ Lệ phí: 20.000 VNĐ/SV

+ Sinh viên đăng ký tham gia theo link tại đây

   Khoa sẽ chọn theo lượt đăng ký của sinh viên. Danh sách tham gia sẽ thông báo sau ngày 20/10/2019

 Sinh viên liên quan theo dõi thông báo tiếp theo tại website khoa Hóa học: www.chemistry.hcmus.edu.vn

   Mọi thắc mắc, sinh viên gởi thư về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.