Thông tin về chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP năm 2020

  Khoa Hóa học chuyển thông tin đến sinh viên về chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP năm 2020 tại Nhật Bản.

  Công văn chi tiết về chương trình trao đổi, SV xem tại đây

+ Các ứng viên nộp hồ sơ về phòng Quan hệ đối ngoại của trường ĐH KHTN (Phòng F.101) trước 17h30 ngày 30/09/2019 (thứ hai), yêu cầu về hồ sơ ứng tuyển như trong link công văn ở trên.
-> Phòng Quan hệ đối ngoại sẽ làm công văn đề cử danh sách ứng viên gởi lên ĐHQG.
 
+ Về giá trị học bổng JASSO (80.000 Yên/tháng): ĐH Hokkaido sẽ tuyển chọn các sinh viên sẽ được nhận học bổng này.
  Trong trường hợp ứng viên đậu tham gia chương trình nhưng không được nhận học bổng (80.000 Yên/tháng) thì có thể hủy tham gia chương trình. 
   Mọi thắc mắc về chương trình, SV có thể liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Mỹ Linh)
                                                                         hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cô Ngọc Bắc)
   Link chi tiết về chương trình và các mẫu đơn tham gia: https://www.global.hokudai.ac.jp/