Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo kết quả xét trao Học bổng "San-Khó" năm 2022

        Khoa Hóa học                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

                       V/v kết quả xét trao học bổng “San – Khó” năm 2022

... Đọc thêm: Thông báo kết quả xét trao Học bổng "San-Khó"...

Thông báo kết quả xét trao Học bổng Hóa Việt "Chia sẻ và đồng hành" lần 7, năm 2022

          Khoa Hóa học                                                                                        Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2022

... Đọc thêm: Thông báo kết quả xét trao Học bổng Hóa Việt...

Thông báo xét trao Học bổng Hóa Việt "Chia sẻ và đồng hành" lần 7, năm 2022

          Khoa Hóa học                                                                     Tp. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

... Đọc thêm: Thông báo xét trao Học bổng Hóa Việt "Chia sẻ...

Thông báo v/v xét trao Học bổng "San-Khó" năm 2022

    Khoa Hóa học                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Xét trao Học bổng "San-Khó" năm 2022

... Đọc thêm: Thông báo v/v xét trao Học bổng "San-Khó" năm 2022

Kết quả xét trao Học bổng Cựu sinh viên Khóa 1997, năm 2022

       Khoa Hóa học                                                                                Tp. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TRAO HỌC BỔNG

CỰU SINH VIÊN KHÓA 1997, NĂM 2022

   

... Đọc thêm: Kết quả xét trao Học bổng Cựu sinh viên Khóa...

Thông báo xét trao Học bổng Cựu sinh viên Khóa 1997, năm 2022

      Khoa Hóa học                                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

... Đọc thêm: Thông báo xét trao Học bổng Cựu sinh viên Khóa...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10388133
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
9296
45295
124565
10388133