Thông báo chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc (hệ cao học) năm 2021

    Khoa Hóa học chuyển thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại về Chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc (hệ cao học) năm 2021 - GKS (Global Korea Scholarship) từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM như sau:
 
1. Thời gian: Từ tháng 09/2021
2. Hạn nộp hồ sơ: Đến 17h00, thứ Sáu, ngày 19/3/2021

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM

     (Tầng trệt số 47 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

4. Số lượng: 12
5. Thông tin chi tiết: xem tại link website
http://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/brd/m_3353/view.do?seq=761240&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1