Thông báo chương trình Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2021

   Khoa Hóa học chuyển thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) về chương trình Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2021.
   Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc Thạc sĩ ở Úc.
   Đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ.
 
** Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: từ ngày 01/02 - 30/4/2021.
 
*** Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm theo link tại đây
hoặc website: http://www.australiaawardsvietnam.org.
 
--- Thông tin liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc số điện thoại: (024) 3939 3991