Thông báo chương trình Global Summer School 2021 của Trường Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

   Khoa Hóa học chuyển thông tin từ phòng Quan hệ Đối ngoại xin về chương trình Global Summer School 2021 của Trường Đại học Tsing Hua, Đài Loan.
 
1. Thời gian: 16/07 - 01/08/2021
2. Ngành: Life Science, Chemical Engineering, Globalization Management, Integrated Circuit Processing, Art and Urban Culture of Taiwan, Administration Management.
3. Chương trình:
+ Chương trình tại Đài Loan:
- Chương trình A: Các bài giảng tại lớp về các lĩnh vực học thuật
- Chương trình B: Các bài giảng tại lớp kèm với các chuyến đi thực tế
* Phía nhà trường sẽ cung cấp các chuyến du lịch văn hóa cho cả 2 chương trình.  
  Chi phí: US$2,000
(Đăng ký theo nhóm sẽ được giảm. Chi tiết: http://oga.nthu.edu.tw/global-summer-school)
+ Chương trình học trực tuyến:
- Các bài giảng tại lớp về các lĩnh vực học thuật.
Chi phí: US$1,000 
4. Số lượng: 26 sinh viên
5. Thời hạn đăng ký: đến ngày 14/05/2021
6. Thông tin chi tiết và đăng ký tại: http://oga.nthu.edu.tw/global-summer-school