Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ Học bổng Hóa Việt "Chia sẻ và đồng hành" lần 5, năm 2020

         Khoa Hóa học                                                                           Tp. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

HỌC BỔNG HÓA VIỆT LẦN 5 - NĂM 2020

"CHIA SẺ VÀ ĐỒNG HÀNH"

   Nhằm mong muốn lan tỏa và chia sẻ nhiều hơn đến các em sinh viên, đồng thời tạo điều kiện thêm thời gian tiếp nhận những hồ sơ phù hợp, quỹ Học bổng Hóa Việt lần 5, năm 2020 thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng, cụ thể như sau:

+ Hạn chót nộp hồ sơ (cả gửi email và nộp bản giấy): 16h30, ngày 27/11/2020 (thứ Sáu)

   Các thông tin liên quan, sinh viên theo dõi lại thông báo trước theo link tại đây.

   Mọi thắc mắc liên quan vui lòng gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hoặc liên hệ đại diện: Anh Trần Hoài Tâm (Công ty TNHH Hóa Việt) - Điện thoại: 0903.73.63.40 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.