Thông báo học bổng Phát triển nguồn nhân lực JDS năm 2020

    Khoa Hóa học chuyển thông tin từ phòng Quan hệ Đối ngoại về Học bổng Phát triển nguồn nhân lực JDS của The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS). Nội dung chi tiết như sau:

   JDS 2020 bậc thạc sĩ đã mở hồ sơ, ứng viên vui lòng truy cập website và fan page của chương trình để biết thêm chi tiết.

https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html

https://www.facebook.com/hocbongtoanphanchinhphunhatbanjds

Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2020

Điểm mới của JDS 2020:

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc đã được nới lỏng: tối thiểu 12 tháng làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp tại cơ quan nhà nước hiện tại (có đóng bảo hiểm xã hội)

- Ứng viên có thể có cơ hội nộp hồ sơ lần 2 sau vòng hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn. Thông tin chi tiết sẽ được gửi email tới ứng viên sau vòng phỏng vấn chuyên môn

- JDS đặc biệt tổ chức các buổi hội thảo qua zoom với các trường ĐH của Nhật Bản: giúp ứng viên có thể tìm hiểu thông tin sâu hơn về các trường và ngành học.

 Để tham dự, vui lòng đăng ký qua đường link dưới đây trước 12:00 ngày 16/12/2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4VNHZoo7c1pDId9smU4mYmo07SHwLtRgeipBnEGqgTiLVZw/viewform?usp=pp_url