Thông báo học bổng Cử nhân Tài năng, Học kỳ 2, Năm học 2019-2020

        Khoa Hóa học                                                                                   Tp. HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v xét cấp trao học bổng Chương trình Cử nhân Tài năng 

Học kỳ 2, năm học 2019-2020

   Căn cứ vào thành tích học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng, Ban Chủ nhiệm khoa Hóa học xét cấp trao các suất học bổng HK2/19-20 dành cho sinh viên Cử nhân Tài năng các khóa như sau:

* Khóa 2018 và Khóa 2019: gồm 09 suất

 

* Khóa 2016 và Khóa 2017: gồm 10 suất

 

    Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 21/8/2020 (thứ Sáu).