Thông báo trao đổi sinh viên với trường ĐH Umea, Thụy Điển, năm học 20202021

Khoa Hóa học                                                                   TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC

Giữa khoa Hóa học, trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM với trường ĐH Umea, Thụy Điển

Năm học 2020-2021

Số lượng: 05 suất

Đối tượng: tất cả học viên cao học, sinh viên năm thứ 3 và 4 của khoa Hóa Học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM

Thời gian học tập:  08/2020 – 6/2021

- Quyền Lợi:

-  Yêu cầu: có nguyện vọng tham gia và đạt trình độ tiếng Anh (kiểm tra bởi Khoa Hoá học, trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM)

- Thời gian đăng ký:

    Hồ sơ gồm: bảng điểm học tập, không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh nhưng có chứng chỉ là một lợi thế.

              (Lưu ý: ứng viên cung cấp số điện thoại liên lạc vào hồ sơ)

Mọi thắc mắc gửi vào địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..