Thông báo v/v ký nhận các học bổng trong ngày truyền thống khoa Hóa học, năm 2019

       Khoa Hóa học                                                                            Tp. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Ký nhận các học bổng trong ngày truyền thống khoa Hóa học, năm 2019

     Chào mừng ngày truyền thống khoa Hóa học, năm 2019, các quỹ học bổng đã xét và chọn trao những suất học bổng cho sinh viên khoa Hóa học. Cụ thể theo các thông báo đã công bố tại web khoa Hóa, gồm:

1/ Kết quả học bổng Lê Văn Thới

2/ Kết quả học bổng Hóa Việt lần 4

3/ Kết quả học bổng San - Khó

4/ Kết quả học bổng cựu SV K2003

    Sinh viên đem theo thẻ sinh viên đến văn phòng khoa Hóa học, phòng I.59B để ký nhận học bổng (gặp cô Quỳnh Như)

- Thời gian nhận học bổng: từ ngày 21/11/2019 đến 29/11/2019

 Buổi sáng: 08h30-11h30, Buổi chiều: 14h00-16h30 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần)

 Sau thời gian trên, mọi trường hợp sẽ không giải quyết.

 Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)