Thông báo - học bổng Trường Đại học Hayang, Hàn Quốc

Thông báo - học bổng Trường Đại học Hayang, Hàn Quốc
Trường Đại học Hayang, Hàn Quốc tuyển sinh chương trình SCIX như sau: 
Sinh viên đã học xong ít nhất là năm thứ 2 ở trường ĐHKHTN (từ khóa 2013 trở về sau), nếu trúng tuyển sẽ được nhận học bổng chuyển tiếp sang học tiếp đại học tại ĐH Hangyang và được nhận bằng Cử nhân Hóa học của ĐH Hangyang. Sau khi tốt nghiệp, SV sẽ được nhận học bổng học tiếp chương trình sau đại học tại ĐH Hangyang (bao gồm thạc sĩ và tiến sĩ).
Nếu sinh viên nào quan tâm thì đến gặp trực tiếp các Giáo sư của ĐH Hangyang để được tư vấn vào ngày thứ sáu, 27/3/2014 (thời gian và địa điểm thông báo sau).
 
Hạn nộp hồ sơ online: từ 16-22/4/2015
Tham khảo thông tin tại đường link 
http://www.hanyang.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=982&siteId=hanyangeng&menuType=T&uId=2&sortChar=BB&menuFrame=&linkUrl=02_02.html&mainFrame=right

Các file mẫu thông tin cần thiết xem file đính kèm
/uploads/news/2015_03/engoffline-application.doc 
/uploads/news/2015_03/self_introduction.doc 
/uploads/news/2015_03/scix-introduction-cns.docx 
/uploads/news/2015_03/required-documents.docx