Thông báo kết quả học bổng "Việt Hoa - Lars Lundmark", năm học 2018-2019

Khoa Hoá học                                                                       Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỌC BỔNG VIỆT HOA - LARS LUNDMARK

Năm học 2018-2019

      Sau quá trình xét chọn và phỏng vấn ứng viên, Quỹ học bổng Việt Hoa - Lars Lundmark thông báo kết quả 10 suất học bổng học tiếng Anh tại lớp học English with Mr.Bean, năm học 2018-2019.

1. Danh sách nhận học bổng:

STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

GHI CHÚ

1

Võ Cao Thuỳ Duyên

18600068

 

2

Lương Xuân Hồng Lam

1614316

 

3

Nguyễn Thanh Nhựt

1612478

Khoa CNTT

4

Võ Trần Ngọc Trang

1614261

 

5

Phạm Thuỳ Trang

1614270

 

6

Nguyễn Thị Lệ Giang

1614058

 

7

Phạm Thị Lệ Chi

1414037

 

8

Lê Thị Xuân Thi

1714112

 

9

Nguyễn Thị Quý Kim

1514107

 

10

Bùi Nhựt Minh

1514135

 

2. Về trao học bổng:

-         Sinh viên liên hệ lớp học English with Mr.Bean qua:

Địa chỉ fanpage: https://www.facebook.com/englishwithmrbean/

Hoặc liên hệ thầy Đậu Văn Ngọc (SĐT: 082 956 6777) để được sắp xếp lớp học phù hợp.

Xem thông báo chi tiết theo link tại đây.