Thông báo v/v ký nhận các học bổng được trao trong Ngày hội truyền thống khoa Hoá học, năm 2018

Khoa Hoá học                                                                     Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v ký nhận các học bổng được trao trong Ngày hội truyền thống khoa Hoá học

Năm 2018

    Trong khuôn khổ Ngày hội truyền thống khoa Hoá học diễn ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Ban liên lạc Hội cựu SV, BCN Khoa Hoá học cùng những Quỹ học bổng đến từ Cựu sinh viên khoa Hoá học các khoá đã trao các suất học bổng tại lễ hội.

1/ Học bổng Lê Văn Thới (link danh sách nhận học bổng)

2/ Học bổng San - Khó (link danh sách nhận học bổng)

3/ Học bổng Hoá Việt lần 3 (link danh sách nhận học bổng)

4/ Học bổng Cựu SV K2003 (link danh sách nhận học bổng)

   Sinh viên được nhận các học bổng (theo các danh sách trên) vui lòng đến ký nhận học bổng theo thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian: từ 14h00 ngày 19/11/2018 đến 16h30 ngày 26/11/2018

                 Sáng: từ 08h30 - 11h30, Chiều: từ 14h00 - 16h30

* Điạ điểm: Văn phòng khoa Hoá học, cs 227 Nguyễn Văn Cừ, phòng I.59B (gặp cô Như)

Lưu ý: Sinh viên đem theo thẻ sinh viên khi đến ký nhận học bổng.

    Sau thời gian thông báo ở trên, nếu SV không đến ký nhận, các suất học bổng sẽ được đưa vào quỹ hoạt động ngày truyền thống.

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)