Thông báo: Seminar Hóa Học từ National Tsing Hua University

THÔNG BÁO

Chương trình Seminar từ National Tsing Hua University

 

Chủ đề 1: Roles of Chemical Engineers at NTHU 

Giáo sư Yu - Chen Hu

Chủ đề 2: Biomedical Engineering at NTHU

Giáo sư Hsing - Wen Sung 

 

Thông qua buổi Seminar này, Giáo sư sẽ giới thiệu về các cơ hội du học tại National Tsing Hua University. 

 

Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 12 tháng 9 năm 2017 (thứ ba)

Địa điểm: Phòng I76

 

Sinh viên tham gia xin đăng ký qua đường dẫn sau. Hạn chót là hết ngày 7 tháng 9 năm 2017

Ưu tiên:

 

Sinh viên sẽ nhận được email xác nhận tham gia từ phía BTC. 

Sinh viên các lớp CKH 16 và CNTN 2015 sẽ được nghỉ học từ 8h00 - 11h30 ngày 12 tháng 9 năm 2017 (thứ ba), riêng lớp CNTN 2014 sẽ được xin phép vắng học nếu có nguyện vọng tham dự.