Chương trình HUFS 2021 International Summer Session (Trực tuyến)

   Khoa Hóa học chuyển thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại về Chương trình HUFS 2021 International Summer Session (Online) của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (Hankuk University of Foreign Studies – HUFS):
 
ISS Homepagehttps://hufsiss.online
Course Info: https://www.hufsiss.online/about/course-info
Online Delivery FAQ: https://www.hufsiss.online/about/faq
Tuition and Scholarships: https://www.hufsiss.online/about/tuition-and-scholarships
Application Method: https://www.hufsiss.online/apply/exchange-students
Thời hạn đăng ký: 31/5/2021
Thông tin liên lạc: 
- Mr. Byunghyuk Kim (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
- Dr. William Steward (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)