Seminar của GS Solomon Tesfalidet từ Đại học Umea

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH SEMINAR 

 

GIÁO SƯ SOLOMON TESFALIDET

ĐẠI HỌC UMEA

 

Thursday 28th Sep
Time: 9 - 11 am
Topic: (1) Introduction to Umea University, Chemistry Dept, the research directions in the Dept. 
          (2) the exchange program and other opportunities to study bachelor/master/PhD at Umea University. 
 
Phòng F203 cơ sở Nguyễn Văn Cừ
 
 
Friday 29th Sep (Chương trình bắt buộc đối với ngành CNKTH khóa 2016)
Time: 1:30 - 3:30 pm
Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for development of biosensors
 
Phòng I76 cơ sở Nguyễn Văn Cừ

 

Sinh viên tham dự seminar đăng ký qua đường dẫn này và sẽ nhận được mail phản hồi khi đăng ký thành công.