Lưu ý
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Vật liệu xúc tác

GIỚI THIỆU CHUNG

 

 • Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc, hình thái của các hệ xúc tác quang hóa trên cơ sở biến tính các oxid bán dẫn ứng dụng trong xử lý môi trường khí, nước và điều chế chất
 • Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc, hình thái của các hệ xúc tác oxi hóa khử trên cơ sở kim loại Ni, Co, Ag; hệ các oxid crom, sắt; xúc tác fenton dị thể… ứng dụng trong de-NOx và xử lý môi trường nước.
 • Điều chế xúc tác nano kim loại trên cơ sở paladi ứng dụng trong điện hóa học, oxy hóa, hydro hóa, alkyl hóa, đóng - mở vòng, phản ứng ghép cặp…
 • Nghiên cứu xúc tác rắn trên cơ sở vanadi và những ứng dụng trong công nghiệp.
 • Kháo sát các hệ xúc tác phức cơ kim.

 


 THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU

 

1. PGS.TS. Huỳnh Thị Kiều Xuân (Lý lịch khoa học)

2. TS. Lê Thị Sở Như (Lý lịch khoa học)

3. PGS. TS. Cổ Thanh Thiện (Lý lịch khoa học)

4. PGS. TS. Nguyễn Tuyết Phương (Lý lịch khoa học)

5. TS. Nguyễn Bình Phương Nhân (Lý lịch khoa học)

6. PGS.TS. Lê Tiến Khoa (Lý lịch khoa học)

7. Ths. Nguyễn Hữu Khánh Hưng (Lý lịch khoa học)

8. Ths. Hồ Phạm Anh Vũ (Lý lịch khoa học)

9. Ths. Trần Hớn Quốc (Lý lịch khoa học)

10. Ths. Đặng Thành Đạt (Lý lịch khoa học)

11. Ths. Nguyễn Thị Mai Loan (Lý lịch khoa học)

12. Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Lý lịch khoa học)

13. Ths. Hoàng Châu Ngọc (Lý lịch khoa học)

14. TS. Huỳnh Tấn Vũ (Lý lịch khoa học)


 CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

 1. K. T. Le, D. Flahaut, H. Martinez, H. K. H. Nguyen, X. K. T. Huynh, Study of the effects of surface modification by thermal shock method on photocatalytic activity of TiO2 P25, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 165, 260-268.
 2. K. Justyna, S. Les´niak, R. B. Nazarski, M. Rachwalski, Y. T. Vu, X. K. T. Huynh, S. Khayar, A. Dargelos, A. Chrostowska, C. Wentrup, Flash vacuum thermolysis of N-(3- and 4-pyridylmethylidene)-tert-butylamines:mechanisms of formation of pyrrolopyridines and naphthyridines, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014 (4), 3020-3027.
 3. Le, T. H., Bui, A. T., & Le, T. K. (2014). The effect of Fe doping on the suppression of photocatalytic activity of ZnO nanopowder for the application in sunscreens. Powder Technology268, 173-176.
 4. Le, T. K., Flahaut, D., Martinez, H., Pigot, T., Nguyen, H. K. H., & Huynh, T. K. X. (2014). Surface fluorination of single-phase TiO 2 by thermal shock method for enhanced UV and visible light induced photocatalytic activity.Applied Catalysis B: Environmental144, 1-11.
 5. Le, T. K., Flahaut, D., Foix, D., Blanc, S., Nguyen, H. K. H., Huynh, T. K. X., & Martinez, H. (2012). Study of surface fluorination of photocatalytic TiO 2 by thermal shock method. Journal of Solid State Chemistry187, 300-308.
 6. N. S. Le, A. Navrotsky, V. Pralong, Energetics of copper diphosphates - Cu2P2O7 and Cu3(P2O6OH)2, Solid State Science, 2008, 10, 761-767.
 7. N. S. Le, A. Navrotsky, Energetics of formation of alkali and ammonium cobalt phosphate and zinc phosphate frameworks, Journal of Solid State Chemistry, 2008, 181, 20-29.
 8. T. T. Co, T. Kim, Chiral (iminophosphoranyl)ferrocenes: highly efficient ligands for rhodium- and iridium-catalyzed enantioselective hydrogenation of unfunctionalized olefins, Chemical Communications, 2006, 2006, 3537-3539.
 9. J. Lee, T. T. Co, T. Kim, S. O. Kang, New types of o-carborane-based chiral phosphinooxazoline (Cab-PHOX) ligand systems: synthesis and characterization of chiral Cab-PHOX li-gands and their applications for asymmetric hydrogenation. Synlett, 2009, 2009 (5), 771-774.
 10. T. T. Co, S. C. Shim, C. S. Cho, D. Kim, T. Kim, Chiral (iminophosphoranyl)ferrocenes: synthesis, coordination chemistry, and catalytic application. Bulletin of The Korean Chemical Society, 2005, 26 (9), 1359-1365.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12327940
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
11828
153195
598216
12327940