Lưu ý
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Hóa Polyme

GIỚI THIỆU CHUNG

Tổng hợp, gia công và biến tính polyme

. Tổng hợp polyme sống (living), tổng hợp vi nhũ tương, tổng hợp có/không có dung môi.

. Polyme thiên nhiên: biến tính tạo thành polyme-chitosan, graphen-chitosan, chitosan-Fe3O4 ứng dụng trong y sinh.

. Polyme phân hủy sinh học: polylactic acid (PLA); poly (ε-Caprolacton); tinh bột kết hợp với phụ gia.

. Polyme composit và nanocomposit: gia cường graphen/ graphen oxit, nano-clay (khoáng sét), nano-silica (từ vỏ trấu),...

. Tổng hợp và ứng dụng graphit oxit - graphen.

Tái chế và tổng hợp polyme mới

. Xây dựng quy trình xử lý, gia công vỏ chai PET thành hạt PET tái chế và tái sử dụng.

. Tiến hành phản ứng glycol giải, amin giải, cắt mạch trên nguyên liệu là vỏ chai PET để tạo ra Polyme mới.

Phụ gia cho Polyme

. Phụ gia bền nhiệt cho vật liệu vỏ bọc điện/điện tử, card màn hình, vải sợi, vật liệu nhựa giả gỗ.

. Phụ gia chống oxy hóa, bền màu, bền quang, trợ tương hợp,...

. Phụ gia trong sơn, màng.

Cao su và composit/cao sau

Composit sợi thực vật - sợi tre

Polyme điện giải ứng dụng trong pin mặt trời.

 

THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU

1. PGS. TS. Hà Thúc Huy (Lý lịch khoa học)

2. PGS. TS. Hoàng Ngọc Cường (Lý lịch khoa học)

3. TS. Nguyễn Công Tránh (Lý lịch khoa học)

4. TS. Nguyễn Ngọc Ân (Lý lịch khoa học)

6. ThS. Khuất Thị Khánh Vân (Lý lịch khoa học) 

 

III. CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU 

 1. F. Balima, A. N. Nguyen, L. Reinert, Effect of the temperature on the structural and textural properties of a compressed K-vermiculite, Chemical Engineering Science, 2015, 134, P555-562.
 2. A. N. Nguyen, L. Mirabel, L. Duclaux, L. Reinert, P. Dehaudt, J. F. Julia, A. Beziat, Room temperature and high temperature sealing properties and compression properties of compressive gaskets made of micrometric vermiculite particles, Applied Clay Science, 2015, 114, 1-8.
 3. H. T. Truong, H. Q. Nguyen, H. T. Ha, Pre-Irridiation grafting of acrylonitril onto chitin for adsorption of arsenic in water, Radiation Physics Chemistry, 2015, 106, 235-241.
 4. T. T. Mai, N. C. T. Ha, H. T. Ha, Preparation of graphene nano-layer by chemical graphitization of graphite oxide from exfoliation and preliminary reduction, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 2015, 23 (8), 742-749.
 5. N. C. T. Ha, H. T. Cao, D. M. Nguyen, M. A. Tran, L. Duclaux, A. C. Grillet, H. T. Ha, Preparation and characterization of polyurethane nanocomposites using vietnamese montmorillonite modified by polyol surfactants, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 302735.
 6. C. N Hoang, Y. H Dang, Aminolysis of poly(ethylene terephthalate) waste with ethylenediamine and characterization of α,ω-diamine products, Polymer Degradation and Stability, 2013, 98 (3), 697-708
 7. T. D. Tran, M. D. Nguyen, N. C. T. Ha, H. T. Ha, T. T. Dang, Study mechanical properties of composite material based on Polypropylene and Vietnamese Rice-husk filler, Journal of Chemistry, 2013, 2013, 752924.
 8. H. T. Vo, S. Halm, T. C. Nguyen, I. Bae, J. Kim, Thermal stabilities and flame retardancies of phloroglucinol-based organo phosphates when applied to polycarbonate, Fire and Materials, 2012, 38 (1), 36-45.
 9. H. Q. Nguyen, C. Sanglar, M. F. Grenier-Loustalot, H. V. Pham, C. N. Hoang, New structures from the thermal rearrangement of polybutadiene revealed by 2D HSQC NMR, Polymer Degradation and Stability, 2011, 96, 1255.
 10. T. C. Nguyen, M. Lee, J. Kim, Structure-flame retardancy relationship between phosphorus-containing flame retardants and high combustion polymers. Polymers for Advanced Technologies, 2011, 22 (5), 512-519.

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10547367
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
11478
11478
283799
10547367