Lưu ý
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Hóa Phân tích

GIỚI THIỆU CHUNG

 

 • Nghiên cứu xây dựng/cải tiến các phương pháp phân tích phục vụ cho các ngành hóa học, vật lý, sinh học, công nghệ, địa chất, dược học, khoa học môi trường, khoa học vật liệu, nông nghiệp và khoa học xã hội. Các phương pháp phân tích đó bao gồm phổ phân tử, phổ nguyên tử, điện hóa, phương pháp tách đặc biệt là sắc ký, phương pháp phân tích cấu trúc như khối phổ, các phương pháp xử lý mẫu … Phát triển các phương pháp thử nhanh (test kit), cảm biến hóa học, sinh học, các vi điện cực cho việc phân tích một hợp chất hoặc nhóm hợp chất đặc biệt và liên tục. Ngoài ra còn có các nghiên cứu trong việc sử dụng thuật toán chemometrics kết hợp với dữ liệu phân tích phục vụ việc phát triển phương pháp phân tích, quản lý chất lượng trong sản xuất và kinh doanh.
 •  Các đối tượng nghiên cứu của hóa phân tích trải rộng bao gồm: phân tích các khí gây hiệu ứng nhà kính; phân tích hàm lượng vết các ion vô cơ; phân tích nguyên dạng các hợp chất cơ kim như thủy ngân, arsenic, chì, thiếc, và selenium; phân tích các loại thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, phụ gia thực phẩm, thành phần dinh dưỡng … 

 THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU

1. PGS. TS. Nguyễn Ánh Mai (Lý lịch khoa học)

2. PGS. TS. Nguyễn Văn Đông (Lý lịch khoa học)

4. ThS. Nguyễn Thu Hương (Lý lịch khoa học)

5. TS. Trương Lâm Sơn Hải (Lý lịch khoa học)

6. ThS. Hồ Thị Phước (Lý lịch khoa học)

7. ThS. Lê Thị Huỳnh Mai

8. ThS. Lê Thành Long

9. ThS. Tô Thị Hồng Chuyên

10. ThS. Trần Thị Yến Nhi


 CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

 1. H. D. Nguyen, T. T. L. Nguyen, K. M. Nguyen, T. A. T. Tran, A. M. Nguyen, Q. H. Nguyen, Determination of ppt level Chromium(VI) using the gold nano-flakes electrodeposited on platinum rotating disk electrode and modified with 4-thiopyridinium, American Journal of Analytical Chemistry, 2015, 6, 457-467.
 2. H. D. Nguyen, T. T. L. Nguyen, K. M. Nguyen, A. M. Nguyen, Q. H. Nguyen, Amperometric detection of carbohydrates based on the glassy carbon electrode modified with gold nano-flake layer. Analytical Chemistry Research, 2015, 5, 14-20.
 3. V. Fauvelle, T. N. T. Tran, T. Feret, K. Madarassou, J. Randon, N. Mazzella, Evaluation of titanium dioxide as a binding phase for the passive sampling of glyphosate and aminomethyl phosphonic acid in an aquatic environment, Analytical Chemistry, 2015, 87 (12), 6004-6009.
 4. A. Florea, H. M. Do, T. N. T. Tran,  C. Cristea, R. Sãndulescu, N. J. Renault, Molecularly imprinted electrochemical sensor for the sensitive detection of pesticides, XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Malmo, Sweden, 2015.
 5. C. Le, T. V. Chau, D. V. Nguyen, D. T. Pham, T. V. Luong, L. M. Duong, Determination of natural uranium, thorium and radium isotopes in water and soil samples by alpha spectroscopy, Kerntechnik, 2011, 4, 285-291.
 6. A. M. Nguyen, Preparation of Macroporous Monoliths for Use in Liquid Chromatography: New Approaches, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2010.
 7. H. C. Le, T. V. Chau, D. V. Nguyen, N. N. Ho, D. T. Pham, T. V. Luong, Rapid preparation of Uranium and Thorium alpha sources by electroplating technique, Kerntechnik, 2010, 6, 381-385.
 8. D. V. Nguyen, X. T. T. Bui, S. Tesfalidet, The transformation of phenyltin species during sample preparation of biological tissues using multi-isotope spike SSID-GC-ICPMS, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2008, 392, 737-747.
 9. T. N. T. Tran, H. Casabianca, M. F. G. Loustalot, Deuterium/hydrogen ratio analysis of thymol, carvacrol, α-terpinene and p-cymene in thyme, savory and oregano essential oils by gas chromatography-pyrolysis-isotope ratio mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 2006, 1132, 219-227.
 10. T. N. T. Tran, H. Casabianca, M. F. G. Loustalot, Authenticity control of essential oils containing citronellal and citral by chiral and stable isotope gas chromatographic analysis, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2006, 386 (7-8), 2141-2152.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10547395
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
11506
11506
283827
10547395