Lưu ý
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Hợp chất Tự nhiên và Hóa dược

GIỚI THIỆU CHUNG

 Nhóm Hợp chất tự nhiên và Hóa dược tập trung vào những hướng nghiên cứu sau:

   • Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học nguồn gốc từ thiên nhiên như dược liệu, sinh vật biển và động vật;
   • Nghiên cứu phát hiện và phát triển thuốc mới;
   • Nghiên cứu phân lập các chất đánh dấu để phục vụ công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu;
   • Nghiên cứu bán tổng hợp và mối quan hệ hoạt tính cấu trúc của các hợp chất có hoạt tính sinh học;
   • Nghiên cứu sàng lọc mẫu cao chiết/hợp chất có các hoạt tính sinh học, bao gồm: hoạt tính gây độc tế bào ung thư, kháng oxi hóa, kháng viêm, ức chế các enzyme như xanthine oxidase, α-glucosidase, tyrosinase, acetylcholinesterase, lipase,…
   • Xây dựng các phương pháp đánh giá tác dụng sinh học, quy trình kiểm nghiệm dược liệu;
   • Nghiên cứu phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên định hướng ứng dụng trong y dược, thực phẩm, mỹ phẩm,....

 


 THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU

1. GS. TS Nguyễn Kim Phi Phụng (Lý lịch khoa học)

2. GS. TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa (Lý lịch khoa học)

3. PGS. TS. Trần Lê Quan (Lý lịch khoa học)

4. PGS. TS. Nguyễn Trung Nhân (Lý lịch khoa học)

5. GS. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Lý lịch khoa học)

6. TS. Hồ Thị Cẩm Hoài (Lý lịch khoa học)

7. PGS. TS. Tôn Thất Quang (Lý lịch khoa học)

8. TS. Nguyễn Thị Ý Nhi (Lý lịch khoa học)

9. TS. Nguyễn Thị Lệ Thu (Lý lịch khoa học)

10. TS. Nguyễn Trí Hiếu (Lý lịch khoa học)

11. TS. Trần Thu Phương (Lý lịch khoa học)

12. TS. Trịnh Thị Diệu Bình (Lý lịch khoa học)

13. TS. Trần Ngọc Mai (Lý lịch khoa học)

14. ThS. Nguyễn Anh Thy (Lý lịch khoa học)

15. ThS. Đái Huệ Ngân (Lý lịch khoa học)

16. TS. Ngô Trang Như Ngọc (Lý lịch khoa học)

17. ThS. Nguyễn Xuân Hải (Lý lịch khoa học)

18. TS. Nguyễn Thị Thảo Ly (Lý lịch khoa học)

19. ThS. Bùi Ngọc Dũng (Lý lịch khoa học)

20. ThS. Lê Hoàng Giàu (Lý lịch khoa học)

21. TS. Đặng Hoàng Phú (Lý lịch khoa học)

22. ThS. Lê Minh Tâm (Lý lịch khoa học)

23. ThS. Lê Hữu Thọ (Lý lịch khoa học)

24. ThS. Đỗ Văn Nhật Trường (Lý lịch khoa học)

25. TS. Bùi Quốc Thái (Lý lịch khoa học)

     


 CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

 1. H. T. Vo, N. T. N. Ngo, T. Q. Bui, H. D. Pham, H. L. D. Nguyen, Geranylated tetraoxygenated xanthones from the pericarp of Garcinia pedunculata, Phytochemistry Letters, 2015, 13, 119-122.
 2. T. T. T. Nguyen, B. Anne, B. Estelle, C. Anne-Sophie, P. P. K. Nguyen, M. Jacques, First chemoselective deprotonative lithiation of azobenzenes. Reactions and mechanisms, Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 2775-2780.
 3. M. T. T. Nguyen, N. T. Nguyen, K. D. H. Nguyen, H. T. T. Dau, H. X. Nguyen, P. H. Dang, T. M. Le, T. H. N. Phan, A. H. Tran, B. D. Nguyen, J. Ueda, S. Awale, Geranyl dihydrochalcones from Artocarpus altilis and their antiausteric activity, Planta Medica, 2014, 80 (2/3), 193-200.
 4. D. A Bui, M. K. Vu, H. D. Nguyen, T. L. T. Nguyen, S. V. Dang, H. L. D. Nguyen. A protostane and two lanostanes from the bark of Garcinia ferrea, Phytochemistry Letters, 2014, 10, 123-126.
 5. P. H. Dang, H. X. Nguyen, N. T. Nguyen, H. N. T. Le, M. T. T. Nguyen, α-Glucosidase inhibitors from the stems of Embelia ribes, Phytotherapy Research, 2014, 28, 1632-1636.
 6. L. M. T. Do, V. A. Truong, N. T. Vo, T. G. Pinnock, L. M. Pratt, D. Guillaume, P. P. K. Nguyen, New derivatives from the aerial parts of Boerhaavia diffusa L. (Nyctaginaceae), Phytochemistry Letters, 2013, 6(4), 544-551.
 7. H. M. Tran, H. X. Nguyen, N. T. Nguyen, Q. T. Ton, Q. L. Tran, C. D. To, D. H. Nguyen, D. T. Nguyen, Cytotoxic activity of new phenolic compounds from Vietnamese Caesalpinia sappan, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2013, 77 (12), 2378-2382.
 8. N. T. Nguyen, K. M. H. Nguyen, H. X. Nguyen, N. K. N. Bui, M. T. T. Nguyen, Tyrosinase inhibitors from the wood of Artocarpus heterophyllus, Journal of Natural Products, 2012, 75 (11), 1951-1955.
 9. T. L. T. Nguyen, H. T. Nguyen, M. Barbič, G. Brunner, J. Heilmann, H. D. Pham, D. M. Nguyen, H. L. D. Nguyen. Polyisoprenylated acylphloroglucinols and a polyisoprenylated tetracyclic xanthone from the bark of Calophyllum thorelii, Tetrahedron Letters, 2012, 53, 4487-4493.
 10. N. H. Dai, H. C. T. Ho, H. M. Le, P. E. Hansen, O. Vang, Bioactivities and chemical constituents of a vietnamese medicinal plant “Che vang” Jasminum suptriplinerve Blume. (Oleaceae), Natural Product Research, 2008, 22 (11), pp. 942-949

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10547766
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
11877
11877
284198
10547766