Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo - nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2014 (đợt 2)

THÔNG BÁO

V/v nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2014 (đợt 2)

 
   

 

           Theo kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh khóa năm 2014 (bao gồm cả NCS chương trình 911), Nhà trường đề nghị nghiên cứu sinh liên hệ Cán bộ phụ trách chuyên ngành (đính kèm) để biết kế hoạch báo cáo tiểu luận tổng quan và nộp hồ sơ theo qui định như sau

I.   Lịch báo cáo:

Do Khoa, Bộ môn sắp xếp

II.  Thủ tục nộp hồ sơ báo cáo

1.   Mỗi nghiên cứu sinh nộp 05 quyển báo cáo cho Cán bộ phụ trách chuyên ngành từ ngày 23/6/2015 – 30/6/2015. Sau thời hạn này Bộ môn sẽ không nhận bổ sung và các trường hợp nộp trễ hoặc không nộp xem như không hoàn thành tiến độ học tập và phải đăng ký xét duyệt chung với khóa năm 2015.

2.   Nghiên cứu sinh tham khảo “Hưng dthủ tục và gợi ý viết bài tiu lun tng quan và đ cương lun án tiến sĩ (đính kèm)

Các trường hợp nghiên cứu sinh cần thay đổi tên đề tài, nội dung nghiên cứu, điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn, … thì nộp đơn đăng ký trong thời gian này để Tiểu ban chuyên môn xét duyệt.

3.   Nghiên cứu sinh báo cáo tại Tiểu ban chuyên môn trong khoảng thời gian từ ngày

14 – 21/7/2015 (Bộ môn xếp lịch cụ thể và thông báo cho NCS thực hiện)

4.   Sau khi báo cáo Nghiên cứu sinh nộp 1 quyển hoàn chỉnh (có chữ ký xác nhận của CBHD và Trưởng tiểu ban) tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 28/7/2015 – 05/8/2015. Sau thời hạn này các Trường hợp không nộp bài sẽ bị hủy kết quả báo cáo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12378564
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1740
1740
14632
12378564