Lưu ý
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items
lỗi
 • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 419
 • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 427

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2021 - Đợt 1

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2021- ĐỢT 1

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

 

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (Phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

   Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau

 • Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển (phụ lục 2).
 • Người tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần, ngành khác (phụ lục 3) với ngành dự tuyển và phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.
 • Người tốt nghiệp thạc sĩ chương trình định hướng ứng dụng theo phương thức không yêu cầu luận văn phải học bổ sung kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học và các môn học bổ sung kiến thức khác theo yêu cầu của ngành đào tạo (nếu có) trước khi học chương trình tiến sĩ. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý chất lượng- Bộ GDĐT.

 • Bài báo khoa học

   Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trong các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc có chỉ số ISSN/ISBN trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển (theo danh mục tạp chí của Hội đồng chức danh Nhà nước qui định)

 • Cán bộ hướng dẫn (CBHD):Về trình độ ngoại ngữ: Có 1 trong các văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ như quy định tại phụ lục 5 thông báo này.
  • Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM (phụ lục 4)
  • Người hướng dẫn phải có tên trong danh sách tại phụ lục 4. Trường hợp chưa có tên tại phụ lục 4, CBHD cần liên hệ bộ môn phụ trách ngành để cập nhật thông tin người hướng dẫn.

 Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

– Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại phụ lục 6a, 6b  thông báo này.

– Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh thì nộp phiếu đăng ký tại phòng ĐT SĐH chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

 • Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (chỉ được tối đa 1 thư từ CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển.
 • Thâm niên công tác: không bắt buộc.
 • Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)
 • Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

3. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

   Môn Ngoại ngữ: Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thông báo này.

   Phỏng vấn xét tuyển:

   Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Tiểu ban chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

Bài báo khoa học: như qui định tại mục 2.2 thông báo này

Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

    Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển dựa trên đề nghị của tiểu ban chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, bài báo khoa học và chỉ tiêu năm 2021- đợt 1.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

4.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

– Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 31/3/2021 đến 16g ngày 04/5/2021 (giờ hành chính).

– Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 31/3/2021 đến 16g ngày 04/5/2021 (giờ hành chính). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

 • Đối với người dự tuyển sẽ nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ sau ngày 28/5/2021 thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng thạc sĩ khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bổ sung bản sao bằng thạc sĩ trước ngày 15/6/2020. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.
 • Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2021 thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH trước ngày 28/5/2021. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

4.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

– Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

4.3. Lịch xét tuyển

Ngày phỏng vấn xét tuyển: 1 buổi trong thời gian từ 22/5/2021 – 29/5/2021 (lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo vào giữa tháng 5/2021 tại trang web https://sdh.hcmus.edu.vn/)

4.4. Kết quả xét tuyển: dự kiến sau ngày 28/6/2021 tại trang web: https://sdh.hcm.edu.vn

5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ: Xem thông tin chi tiết tại phụ lục 7

6. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

   Người dự tuyển chưa đáp ứng được các qui định về điều kiện dự tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký học dự bị tiến sĩ. Các môn học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng.

Chương trình học dự bị tiến sĩ vui lòng xem chi tiết tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

Các thông tin chi tiết khác xem tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

Thời khóa biểu

Thông báo mở lớp triết, chương trình không chuyên dành cho học viên Sau đại học

06 Tháng 7 2016

THÔNG BÁO v/v Lịch học môn Triết dành cho học viên sau đại học khóa 25/2015 và khóa 26/2016     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- HCM thông...

Thông báo lớp đào tạo tiền tiến sĩ khoá 7/2016

01 Tháng 6 2016

Phòng Đào tạo SĐH thông báo lớp đào tạo tiền tiến sĩ cho học viên cao học, NCS, cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác có nhu cầu....

Thông báo đăng ký môn học học phần 2 lớp cao học khóa 25 (đợt 1 + đợt 2) (Đã cập nhật phòng học)

04 Tháng 4 2016

THÔNG BÁO v/v Đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 25/2015 (đợt 1 + đợt 2)    Đề nghị học viên cao học khóa 25...

Lịch thi

Thông báo thi cuối kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa và CNKT Hóa - Học kỳ 1, năm học 2017-2018

07 Tháng 12 2017

Khoa Hóa học                                                      ...

Thông báo - Lịch thi môn Hoá lượng tử ứng dụng nâng cao lớp cao học Hoá lý K24

12 Tháng 5 2015
Thông báo - Lịch thi môn Hoá lượng tử ứng dụng nâng cao lớp cao học Hoá lý K24

THÔNG BÁO MÔN HOÁ LƯỢNG TỬ ỨNG DỤNG NÂNG CAO CỦA LỚP CAO HỌC HOÁ LÝ KHOÁ 24 THI VÀO NGÀY 14/5/2015 LÚC 17G30 TẠI PHÒNG F208, E202 

Điểm thi

Tra cứu điểm thi

01 Tháng 1 2016

Danh sách học viên bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Đề tài luận văn Tiến sĩ Đề tài luận văn Thạc sĩ  Danh sách học viên theo khoá  Điểm thi...

Thông báo khác

Thông báo v/v thực tập hóa lý 1 HK II/2017-2018

11 Tháng 4 2018
Thông báo v/v thực tập hóa lý 1 HK II/2017-2018

THÔNG BÁO V/v thực tập hóa lý 1 HK II/2017-2018 Trưởng thực tập Hóa lý 1 sắp xếp một buổi gặp mặt sinh viên để trao đổi các vấn đề...

Open PhD positions at Lund University

24 Tháng 10 2017

Doctoral student in physical chemistry Login and apply Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities....

Thông báo về Quy định chuyển tiếp sinh Thạc sĩ cho chương trình đã kiểm định AUN

04 Tháng 4 2017

Thông báo chuyển tiếp sinh Thạc sĩ. Giấy chứng nhận AUN của Khoa Hóa học. 

Quy định sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ Ths, TS

03 Tháng 1 2017

Quy định sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ Ths, TS

Thông báo: Lớp bổ trợ kỹ năng nghiên cứu khoa học.

01 Tháng 9 2016

LỚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Nội dung: 1/ Cách khai thác các nguồn cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu. 2/ Cách sử dụng phần...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10547886
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
11997
11997
284318
10547886